Saturday, 9 July 2011

Sejarah Perkembangan Fiqh (1)


Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang.

Para pengunjung yang dikasihi,
Assalamualaikum dan Selamat Datang! ^_^

Dalam entri kali ini kita akan berbincang tentang Sejarah Perkembangan Fiqh.

Insya Allah kita akan melihat perkembangan Fiqh Islam bermula semasa Rasulullah SAW masih hidup, zaman selepas kewafatan Baginda SAW, kemuculan mazhab-mazhab, kejatuhan Khilafah Uthmaniyah, dan hingga kini.

Baiklah, mari kita ikuti bersama perbincangan ini!

Sejarah Perkembangan Fiqh Islam

A. Zaman Rasulullah SAW:

1. Rasulullah SAW semasa hidupnya menjadi rujukan setiap muslim untuk mengetahui hukum agamanya. Baik hukum itu diambil daripada Al-Quran mahupun Sunnah Baginda (mencakupi perbuatan, ucapan, dan ketetapannya). 

2. Hukum yang Baginda perintahkan adalah hukum Allah SWT yang bersifat qath’i meskipun berbentuk pemahaman terhadap ayat Al-Quran atau tafsirnya. Ini kerana peranan Baginda adalah menjelaskan Al-Quran.

Firman Allah SWT: 

“Dan Kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.” (An-Nahl 16: 44)

3. Namun, para sahabat RA tidak selalu berdekatan dengan Rasulullah SAW (ada yang bermusafir atau bermukim di negeri yang jauh) sehingga bukan setiap masa boleh bertanya tentang hukum-hukum yang berlaku. 

Maka, apa yang boleh mereka lakukan? Para sahabat RA pun akan berijtihad setakat kemampuan dan pengetahuan mereka tentang hukum-hukum Islam daripada prinsip-prinsip Islam yang bersifat umum. 

Apabila bertemu Rasulullah SAW, mereka pun bertanya tentangnya. Mungkin Baginda mengiyakan ijtihad mereka, atau meluruskan jika ada kesalahan. Tetapi Rasulullah tidak pernah sekalipun menolak prinsip ijtihad mereka.

Contohnya untuk kes ini. Ammar bin Yasir RA berkata:

Rasulullah mengutusku melaksanakan satu tugas, lalu aku berhadas besar dan tidak menemukan air. Kemudian aku berguling-guling di tanah seperti haiwan. Selepas itu, aku menemui Nabi dan aku ceritakan hal ini, lalu Nabi bersabda: "Sesungguhnya sudah cukup bagimu dengan kedua tanganmu. Lalu Nabi memukulkan tangannya ke tanah dengan sekali tepukan, kemudian menyapu yang kiri pada tangan kanan, belakang tangan dan wajahnya.” (HR As-Syaikhani dengan lafaz Muslim)

4. Kadang-kala, sekumpulan sahabat berbeza ijtihad mereka hingga ketika masalah itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, Baginda menetapkan ijtihad yang benar dan menjelaskan kesalahan yang salah. 

5. Pernah juga Rasulullah SAW menerima 2 ijtihad yang bertentangan, iaitu ketika Baginda perintahkan kaum muslimin untuk berangkat ke Bani Quraizhah dengan sabdanya:

“Janganlah ada seseorang yang solat Asar kecuali di Bani Quraizhah.” (Selengkapnya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Kitab al-Maghazi).

Muslimin segera berangkat, dan waktu Asar hampir tamat sebelum mereka sampai di Bani Quraizhah. Sebahagian berijtihad untuk solat di jalanan hingga tidak ketinggalan waktu Asar. Mereka berhujah bahawa Rasulullah SAW tidak ingin kita mengakhirkan solat Asar lewat waktunya. 

Dan yang lainnya berijtihad dengan tidak solat Asar sehingga sampai di Bani Quraizhah sesuai dengan perintah Nabi, sehingga mereka solat Asar selepas Isya’. 

Ketika hal ini sampai kepada Nabi SAW, Baginda tidak mengingkari kedua kumpulan ini. Ini menunjukkan bahawa kemungkinan wujudnya lebih daripada satu kebenaran hukum syara' untuk satu masalah hukum.

Wallahu a'lam. Begitulah secara ringkasnya keadaan Fiqh Islam ketika Rasulullah SAW masih hidup.

Di entri akan datang, kita akan berbincang pula pada zaman selepas kewafatan Baginda dan kemunculan Mazhab, insyaAllah!

Bersambung...

http://jomtarbiyah.blogspot.com/

Rujukan
Taisir Fiqh al-'Ibadat, Syeikh Faysal Mawlawi

No comments: