Tuesday, 5 July 2011

Fasal 3: Kepentingan Ilmu Tauhid dalam Kehidupan Manusia

Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang.

Para pengunjung yang dikasihi,
Assalamualaikum dan Selamat Datang! ^_^

Insya Allah, dalam entri kali ini kita akan berbincang lebih lanjut tentang kepentingan Ilmu Tauhid dalam kehidupan manusia. 

Kita akan menyentuh kesan-kesan kejahilan manusia akan Ilmu Tauhid serta implikasi positif bagi yang memahami dan mengamalkannya. 

Baiklah, mari kita mulakan perbincangan!

Bahaya dan Kesan Jahil Ilmu Tauhid.

Ada orang yang meremehkan Ilmu Tauhid. Namun, sebenarnya kesan kejahilan Ilmu Tauhid sangat buruk. Kita dapat ringkaskannya kepada 3 kesan yang utama, iaitu: 

Pertama: Dia dan Tuhan.

1. Tidak kenal Penciptanya dan hidup seperti orang buta dalam kehidupan di dunia.
2. Tidak tahu tujuan Penciptaannya.
3. Tidak tahu hikmah kewujudannya di muka bumi.
4, Kehidupannya berakhir tanpa diketahui kenapa ia bermula.
5. Keluar daripada dunia (mati), sedangkan tidak tahu kenapa dia masuk (hidup) ke dalamnya.

Firman Allah SWT:

"..Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang (di dunia) dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.(Muhammad 47:12)

Kedua: Dia dan Dunia.

1. Terpedaya dengan kehidupan dunia kerana tidak beriman dengan Hari Akhirat.
2. Menjadikan segala amal kerjanya adalah untuk kesenangan dunia yang sementara.
3. Berlumba-lumba dengan habuan dunia tanpa mengenal halal dan haram.
4. Bersifat Individualistik dan mengejar kepentingan diri sendiri.
5. Rosakkan hubungan dengan masyarakat dan sebabkan peperangan kerana kepentingan peribadinya.

Ketiga: Dia dan Agama.

1. Akidah dan amalannya rosak.
2. Dosa dan maksiat bermaharajalela (berleleluasanya pelanggaran perintah Allah SWT).
3. Allah SWT akan menurunkan azab ke atas orang Islam yang abaikan dan sia-siakan agama mereka.

Firman Allah SWT:

"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (Ar-Rum 30: 41)


Implikasi Ilmu Tauhid dalam kehidupan Manusia.

Setelah kita melihat kesan buruk kejahilan manusia kepada Ilmu Tauhid, kita beralih pula kepada implikasi positif kepada yang memahaminya.

Pertama: Manusia dan Kebenaran.

1. Mengetahui tujuan Penciptaannya.
2. Menjalani kehidupan di dunia di atas Jalan yang Lurus.
3. Mengetahui permulaan dan pengakhiran hidupnya.
4. Insya Allah, akan berada jauh daripada Kegelapan dan Kesesatan.

Firman Allah SWT:

"Maka apakah orang yang berjalan terjungkel di atas mukanya itu lebih banyak mendapat petunjuk ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?" (Al Mulk 67:22)

Kedua: Sesama Manusia.

1. Tauhid menyatukan manusia di atas naungan Tuhan Yang Satu, Kitab yang satu, Rasul yang satu dan Kiblat yang satu.
2. Iman menjadikan manusia berkasih sayang dan bersaudara.
3. Masyarakat yang beriman akan sentiasa bertolongan dalam kebaikan dan ketaqwaan.
4. Mereka melaksanakan Amar Makruf dan Nahi Mungkar untuk dapatkan keredhaan Allah SWT.

Firman Allah SWT:

"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat." (Al Hujurat 49 : 10)

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik." (Ali Imran 3 : 110)

Ketiga: Manusia dan Kekuatan.

1. Pintu kebaikan dibuka seluas-luasnya.
2. Pertolongan Allah SWT akan diturunkan dan akan memenangkan mereka terhadap sebarang musuh.
3. Orang-orang terdahulu terdiri daripada orang yang lemah dan fakir, tapi Allah SWT kurniakan kemenangan yang besar berkat keimanan dan amal soleh mereka.

Firman Allah SWT:

"Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya." (Al A’raf 7: 96)

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." (Muhammad 47: 7)


Wallahu a'lam. Moga perbincangan kita kali ini memberikan manfaat dan motivasi kepada kita untuk mendalami Ilmu Tauhid, Insya Allah!


Rujukan:
Kitab Tauhid, Jilid 1, Syeikh Abdul Majid Az-Zindani

No comments: